Главная

Асоціація «Енергетичні культури», була створена з метою об’єднання зусиль її учасників в напрямку наукового, технологічного та економічного розвитку «зеленої» галузі шляхом розробок і впровадження новітніх технологій, інноваційних рішень, широкої номенклатури рослин, а також для захисту національного ринку від недобросовісної конкуренції та неякісного посадкового матеріалу.

Представляючи інтереси українського виробника, Асоціація активно сприяє розробці гармонізованих з міжнародними вимогами національних стандартів, норм і регламентів у сфері біоенергетичних культур.

При розробці нових проектів, учасники Асоціації тісно співпрацюють з органами державної влади, профільними науковими установами Національної академії наук України, проектними організаціями, метрологічними центрами і провідними зарубіжними виробниками.
Об’єднання національних і зарубіжних виробників в Асоціацію сприяє розвитку українського ринку енергетичних культур, імпортозаміщення і створення умов для просування вітчизняної продукції на регіональні та міжнародні ринки.

Основна роль поновлюваних джерел енергії в сучасній енергетичній галузі лежить у створенні збалансованої енергетичної системи. У поєднанні з можливістю зменшення енергоспоживання, вони зможуть знизити залежність від викопного палива і тим самим зменшити ріст викидів двоокису вуглецю та інших видів забруднюючих речовин.

Одним з джерел альтернативної енергетики є біоенергетичний напрям і використання енергетичних культур для отримання тепло і електроенергії з твердих видів біопалива (тріска, брикети, гранули (пелети) з деревини, лушпиння, солома і т. п.).